Misterhults allmänna idrotts och samhällsförening

inbjuder till

Skomakareloppet

Lördagen den 6 Juni 2020

Terränglöpning

 

Banlängder Klasser Startavgifter Efteranmälan
9 km Män, kvinnor 120 :- 170 :-
4,5 km Män, kvinnor 100 :- 150 :-
4,5 km Gå-lunka-löp 100 :- 150 :-
1 km Ungdomsklass (pojkar, flickor 7-14 år) 50 :- 70 :-
300 m Barnklass (0-6 år) 50 :- 70 :-

 

Starttider
kl. 10:00 1 km
Kl. 10:15 300 meter
Kl. 10.30 gå-lunka-löp
Kl. 11:00 4,5km, 9km i gemensam start

 

Anmälan

Medlemmar i Misterhults allmänna idrotts och samhällsförening betalar 50% av anmälningsavgiften + ev. efteranmälningsavgift.

Anmälan görs till bankgiro: 330-0050 Misterhults allmänna idrotts och samhällsförening
Ange namn, sträcka och födelseår

Märk talongen med "Skomakareloppet 2020".

 

Sista anmälningsdag är onsdag den 27:e maj. Därefter förhöjd avgift -efteranmälan

 

Efteranmälan stänger enligt följande på tävlingsdagen
Kl. 09:30 1 km
Kl. 10:00 300 m
Kl. 10:30 4,5 km och 9 km

 

Start och mål är vid hembygdsparken i Misterhult.
Omklädning och parkering vid skolan, inga bilar vid tävlingsplatsen.
I klasserna 300m och gå-lunka-löp är det ingen tidtagning.

 

Priser

Vandringspris i 9km klasserna. Plaketter till alla deltagare.

Övriga priser lottas ut på startnumren.

Gratis fika till alla löpare i Hembygdsparken efter målgång. Tombola och korvförsäljning.

 

Övriga upplysningar

Ingemar Eriksson mob. 070-3102955

 

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Ett stort tack till våra sponsorer!

 

 

 

Skomakareloppet 2020 - inställt!
Rådande läge gör att Skomakareloppet 2020 ställs in. 


Röjning av Skomakareslingan
Vi träffas för röjning av slingan torsdagen den 23 april klockan 18:00. Vi träffas bakom skolan vid starten på elljusslingan. Väl mött!

Folkinitiativ bevara Hultgården/Charlottagården i Misterhult

Socialnämnden i Oskarshamn har fattat beslut om nedläggning av Charlottagården/Ängsbacken (Hultgården).
Beslutet fattades vid möte som ägde rum i Stadshuset Oskarshamn i november 2019 och många boende i Misterhultsbygden närvarade vid mötet. Demonstrationer för att förhindra nedläggningen har föregåtts beslutet. 

Ett Folkinitiativ bildades den 15 december 2019 i Misterhult med föreningar från hela bygden. Just nu pågår en omfattande namninsamling för att förhindra nedläggningen av Hultgården/Charlottagården. 2100 namnunderskrifter behövs som underlag för en kommande folkomröstning i frågan. I skrivande stund har vi samlat 2000 namnunderskrifter.

Hälsar Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till årets Skomakarelopp uppdaterad och du hittar den under "Löparsektionen" och sedan Skomakareloppet och inbjudan!

Annars kan du klicka direkt på länken här bredvid -> Inbjudan Skomakareloppet

Delar av arrangörsstaben.

Skomakareloppet går av stapeln första lördagen i juni. Vi planerar för kommande lopp den 1 juni 2019.