Skomakareloppet 2020 - inställt!
Rådande läge gör att Skomakareloppet 2020 ställs in. 


Röjning av Skomakareslingan
Vi träffas för röjning av slingan torsdagen den 23 april klockan 18:00. Vi träffas bakom skolan vid starten på elljusslingan. Väl mött!

Folkinitiativ bevara Hultgården/Charlottagården i Misterhult

Socialnämnden i Oskarshamn har fattat beslut om nedläggning av Charlottagården/Ängsbacken (Hultgården).
Beslutet fattades vid möte som ägde rum i Stadshuset Oskarshamn i november 2019 och många boende i Misterhultsbygden närvarade vid mötet. Demonstrationer för att förhindra nedläggningen har föregåtts beslutet. 

Ett Folkinitiativ bildades den 15 december 2019 i Misterhult med föreningar från hela bygden. Just nu pågår en omfattande namninsamling för att förhindra nedläggningen av Hultgården/Charlottagården. 2100 namnunderskrifter behövs som underlag för en kommande folkomröstning i frågan. I skrivande stund har vi samlat 2000 namnunderskrifter.

Hälsar Styrelsen