Styrelsen samt sektionsansvariga som valdes på årsmötet 2017-03-02.

 

 

Ordförande   Thomas Oscarsson
Kassör   Stefan Oscarsson
Sekreterare   Lotta Sand Rydberg
Ledamöter   Madeleine Eriksson, Göran Grönhammar
Suppleanter   Arne Ärlig, Mattias Johansson
Revisorer   Erik Holm, Roger Svedberg
Valberedning   Eva Algesson, Britt-Marie Ohlsson, Camilla Svensson

 

 

Löparsektionen   Ingemar Eriksson
Trivselkommittén   Carola Algesson
Skomakareslingan   Ulf Nilsson
Tennis   Anders Sand
Skidsektionen   Ulf Rydberg
Götemaren   Göran Grönhammar
Jul   Arne Ärlig

 

 

 

 

 

Från vänster: Madeleine Eriksson, Mattias Johansson, 
Arne Ärlig, Thomas Oscarsson,Lotta Sand Rydberg, 
Stefan Oscarsson, Göran Grönhammar.