Styrelsen samt sektionsansvariga som valdes på årsmötet 2019-03-01.

 

 

Ordförande   Vakant
Kassör   Stefan Oscarsson
Sekreterare   Lotta Sand Rydberg
Ledamöter   Mattias Johansson, Mats Källqvist
Suppleanter   Elisabeth Bergström, Madeleine Eriksson
Revisorer   Erik Holm, Roger Svedberg
Valberedning   Eva Algesson, Britt-Marie Ohlsson, Camilla Svensson

 

 

Löparsektionen   Ulf Rydberg
Trivselkommittén   Carola Algesson
Skomakareslingan   Ulf Nilsson
Tennis   Eva Algesson
Skidsektionen   Ulf Rydberg
Götemaren   Göran Grönhammar
Julgran/ljusstake   Roger Svedberg